HỘI NGHỊ – SỰ KIỆN – TIỆC

Với vị trí thuận lợi ngay trung tâm thành phố, khách sạn Trần- Viễn Đông là sự lựa chọn tốt nhất để tổ chức hội nghị, hội thảo…
Các phòng họp của khách sạn có khả năng đáp ứng các hội nghị qui mô lớn ,nhỏ khác nhau.

CHUYÊN GIA HÔN LỄ

NHÀ HÀNG CAO CẤP

PHONG CẢNH ĐẸP

PHÒNG HỘI NGHỊ

• Diện tích 285m2, vị trí tại tầng 5.
• Sức chứa :

  • – Rạp hát: 300 ghế
  • – Lớp học: 160 ghế
  • – Chữ U : 120 ghế

PHÒNG HỘI THẢO

• Diện tích 95m2, vị trí tại tầng 5.
• Sức chứa

  • – Rạp hát: 70 ghế
  • – Lớp học: 40 ghế
  • – Chữ U : 25 ghế

PHÒNG HỘI THẢO

• diện tích 95m2, vị trí tại tầng 5.
• Sức chứa

  • – Rạp hát: 70 ghế
  • – Lớp học: 40 ghế
  • – Chữ U : 25 ghế

OUTDOOR VENUES

• 6,000-square-feet
• Exposed brick walls
• Spectacular floor to ceiling palladium windows
• A charming courtyard just outside
• Comfortably seats 350 guests with a dance floor
• A beautiful atrium for guests to enjoy cocktails & hors d’oeuvres
• A private Green Room for the Bridal Party